fbpx
Wikipedia

Idioma livonio

El livonio o livón (līvõ kēļ o rāndakēļ) era un idioma perteneciente a la rama baltofínica de las lenguas urálicas. El 2 de junio de 2013 murió Grizelda Kristiņa, considerada la última hablante de este idioma.

Livonio
Līvõ kēļ
Hablado en Letonia Letonia
Región Livonia
Hablantes Lengua muerta (Última hablante, Grizelda Kristiņa, murió en junio de 2013)
Familia

Urálica
 Ugrofinesa
  Fino-lapónica
   Balto-fínica

    Livonio
Escritura Latino
Códigos
ISO 639-2 fiu (para otras lenguas ugrofinesas)
ISO 639-3 liv

La cuna del pueblo livonio es Livonia, actualmente localizada en Letonia, zona norte de la península de Curlandia. Algunas personas racialmente livonias han aprendido el idioma de su pueblo en un intento por revivirlo; pero, como los livonios como grupo étnico son una pequeña minoría, las posibilidades de empleo de esta lengua son limitadas.

Historia

En el siglo XIX, aproximadamente 2000 personas todavía hablaban livonio: en 1852, el número de livonios era de 2394 (Ariste 1981: 78). Diversos acontecimientos históricos llevarían a esta lengua a su casi total desaparición:

 • Siglo XIII: se estima que eran 30 000 el número de hablantes de livonio (Schätzung Vääri, 1966).
 • ~1200: Invasión Germánica: los Hermanos Livonios de la Espada y los caballeros de la Orden Teutónica conquistan Livonia, lo que lleva a la lucha por el control de la zona entre estas órdenes y el Arzobispado de Riga.
 • 1522: Introducción de la Reforma. Curlandia es anexada a Dinamarca.
 • 1557: Invasión rusa.
 • 1558-1583: Guerra Livona. Rusos, suecos, daneses, lituanos y polacos luchan en la región.
 • 1721: Tratado de Nystad. Livonia y Curlandia se convierten en provincias de la Rusia Zarista.
 • 1918: Independencia de Letonia, el livonio experimenta un reflorecimiento.
 • 1939-1991: Segunda Guerra Mundial y dominación soviética: Marginación del livonio.
 • 1991-2013: Fallecimiento de los últimos hablantes de este idioma.

Alfabeto

El alfabeto livonio es una mezcla entre el letón y el estonio.

A/a, Ā/ā, Ä/ä, Ǟ/ǟ, B/b, D/d, Ḑ/ḑ, E/e, Ē/ē, F/f, G/g, H/h, I/i, Ī/ī, J/j, K/k, L/l, Ļ/ļ, M/m, N/n, Ņ/ņ, O/o, Ō/ō, Ȯ/ȯ, Ȱ/ȱ, Õ/õ, Ȭ/ȭ, P/p, R/r, Ŗ/ŗ, S/s, Š/š, T/t, Ț/ț, U/u, Ū/ū, V/v, Z/z, Ž/ž

Fonología

Consonantes

Labial Dental Palatal Velar Glotal
Nasal m /m/ n /n/ ņ /ɲ/ [ŋ]1
Oclusiva sorda p /p/ t /t̪/ ț /c/ k /k/
sonora b /b/ d /d̪/ /ɟ/ g /ɡ/
Fricativa sorda f /f/ s /s/ š /ʃ/ h /h/
sonora v /v/ z /z/ ž /ʒ/
Vibrante r /r/ ŗ /rʲ/
Aproximante central j /j/
lateral l /l/ ļ /ʎ/

/n/ se vuelve [ŋ] antes /k/ o /ɡ/.

Vocales

Anterior Central Posterior
Cerrada i /i/ õ /ɨ/ u /u/
Casi cerrada ȯ /ʊ/
Media e /ɛ/ [ə]1 o /o/
Abierta ä /æ/ a /ɑ/
 1. /ɨ/ inacentuada se realiza como [ə].

Todas las vocales pueden ser largas o cortas. Las vocales largas llevan un macrón.

Frases cotidianas

 • ¡Hola! – Tēriņtš!
 • ¡Buen provecho! - Jõvvõ sīemnaigõ!
 • ¡Buenos días! - Jõvā ūomõg! / Jõvvõ ūomõgt!
 • ¡Buen día! - Jõvā pǟva! / Jõvvõ päuvõ!
 • ¡Gracias! - Tienū!
 • ¡Feliz año nuevo! - Vȯndzist Ūdāigastõ!
 • morir - kȭlmä
 • uno – ikš
 • dos – kakš
 • tres – kuolm
 • cuatro – nēļa
 • cinco – vīž
 • seis – kūž
 • siete – seis
 • ocho – kōdõks
 • nueve – īdõks
 • diez – kim

Muestra escrita

Mustā plagā valsõ

Kubbõ āt tuļ immõr satunnõd mingizt.
Mustā lupāt um vȯrd tutkām jūs.
Nǟlgalizt nīelõb min mȯistõmõt rõkūd
Sigžtūļ käds ikš dadžā ja ūgõb.
Mitikš äb tō ku sa kēratõkst pǟgiñ:
Um jõvīst, až sāina pǟl kēratõd "A".
Võid stalažod arrõ, až sainõ äb sȭita -
Ma vāgiž set kītõb, ku jõvīst tīed sa
Ja tikkiž ja tegīž um lagtõd sin tōmi
Sīest, mis sinnõn tīemõst ja mis sinā võid.
Až suggõbõd suodād ja revolūtsijõd,
Siz nustām sīes pāikal. Pǟdõ ka mēg.
Až nai ikškõrd vāldiž ka mäddõn tīeb sillõ.
Īezõ palābõd sīlmad, kus pīegiļtiz irm.
Siz grumā touvõd mäd' āndabõd villõ
Ja kõzzist pīkstõbõd pimdõd joud.
Ni īdskubs himnõ mēg lōlam īe pierrõ,
Sīest mēi ta kāitsõb ja sīnda ka tōks.
Sīest lōlam mēg: "Julgizt ni, veļīd, tīe jūrõ!"
Täuds sidāms oppõrmīel põrāndõks.
Leb Valst āigastsadā võilõb se kāngaz,
Mustā ku loptõmõt mōīlmarūim.
Kuñš īebõd pandõkst, kūoõd ja kuodād,
Täddõn nagrõs muidlõb kūolõn pǟlū.

Bibliografía

 • Fanny de Sivers. 2000. Parlons Live: une langue de la Baltique. Paris: L'Harmattan. ISBN 2-7475-1337-8. (en francés)
 • Paul Ariste. 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus. [pt. 2.6. Kolme läänemere keele hääbumine lk. 76 - 82] (en estonio)
 • Lauri Kettunen. 1999. Livisches Wörterbuch : mit grammatischer Einleitung. Helsinki: Finno-Ugrian Society. (en alemán)

Referencias

 
Prueba Wikipedia en Idioma livonio en la Incubadora de Wikimedia
 •   Datos: Q33698
 •   Multimedia: Livonian language

idioma, livonio, este, artículo, sección, encuentra, desactualizado, información, suministrada, quedado, obsoleta, insuficiente, este, aviso, puesto, mayo, 2018, livonio, livón, līvõ, kēļ, rāndakēļ, idioma, perteneciente, rama, baltofínica, lenguas, urálicas, . Este articulo o seccion se encuentra desactualizado La informacion suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente Este aviso fue puesto el 5 de mayo de 2018 El livonio o livon livo kel o randakel era un idioma perteneciente a la rama baltofinica de las lenguas uralicas El 2 de junio de 2013 murio Grizelda Kristina considerada la ultima hablante de este idioma LivonioLivo kelHablado enLetonia LetoniaRegionLivoniaHablantesLengua muerta Ultima hablante Grizelda Kristina murio en junio de 2013 FamiliaUralica Ugrofinesa Fino laponica Balto finica LivonioEscrituraLatinoCodigosISO 639 2fiu para otras lenguas ugrofinesas ISO 639 3liv editar datos en Wikidata La cuna del pueblo livonio es Livonia actualmente localizada en Letonia zona norte de la peninsula de Curlandia Algunas personas racialmente livonias han aprendido el idioma de su pueblo en un intento por revivirlo pero como los livonios como grupo etnico son una pequena minoria las posibilidades de empleo de esta lengua son limitadas Indice 1 Historia 2 Alfabeto 3 Fonologia 3 1 Consonantes 3 2 Vocales 4 Frases cotidianas 5 Muestra escrita 6 Bibliografia 7 ReferenciasHistoria EditarEn el siglo XIX aproximadamente 2000 personas todavia hablaban livonio en 1852 el numero de livonios era de 2394 Ariste 1981 78 Diversos acontecimientos historicos llevarian a esta lengua a su casi total desaparicion Siglo XIII se estima que eran 30 000 el numero de hablantes de livonio Schatzung Vaari 1966 1200 Invasion Germanica los Hermanos Livonios de la Espada y los caballeros de la Orden Teutonica conquistan Livonia lo que lleva a la lucha por el control de la zona entre estas ordenes y el Arzobispado de Riga 1522 Introduccion de la Reforma Curlandia es anexada a Dinamarca 1557 Invasion rusa 1558 1583 Guerra Livona Rusos suecos daneses lituanos y polacos luchan en la region 1721 Tratado de Nystad Livonia y Curlandia se convierten en provincias de la Rusia Zarista 1918 Independencia de Letonia el livonio experimenta un reflorecimiento 1939 1991 Segunda Guerra Mundial y dominacion sovietica Marginacion del livonio 1991 2013 Fallecimiento de los ultimos hablantes de este idioma Alfabeto EditarEl alfabeto livonio es una mezcla entre el leton y el estonio A a A a A a Ǟ ǟ B b D d Ḑ ḑ E e E e F f G g H h I i i i J j K k L l L l M m N n N n O o Ō ō Ȯ ȯ Ȱ ȱ O o Ȭ ȭ P p R r Ŗ ŗ S s S s T t Ț ț U u u u V v Z z Z zFonologia EditarConsonantes Editar Labial Dental Palatal Velar GlotalNasal m m n n n ɲ ŋ 1Oclusiva sorda p p t t ț c k k sonora b b d d ḑ ɟ g ɡ Fricativa sorda f f s s s ʃ h h sonora v v z z z ʒ Vibrante r r ŗ rʲ Aproximante central j j lateral l l l ʎ n se vuelve ŋ antes k o ɡ Vocales Editar Anterior Central PosteriorCerrada i i o ɨ u u Casi cerrada ȯ ʊ Media e ɛ e 1 o o Abierta a ae a ɑ ɨ inacentuada se realiza como e Todas las vocales pueden ser largas o cortas Las vocales largas llevan un macron Frases cotidianas Editar Hola Terints Buen provecho Jovvo siemnaigo Buenos dias Jova uomog Jovvo uomogt Buen dia Jova pǟva Jovvo pauvo Gracias Tienu Feliz ano nuevo Vȯndzist udaigasto morir kȭlma uno iks dos kaks tres kuolm cuatro nela cinco viz seis kuz siete seis ocho kōdoks nueve idoks diez kimMuestra escrita EditarMusta plaga valso Kubbo at tul immor satunnod mingizt Musta lupat um vȯ rd tutkam jus Nǟ lgalizt nielob min mȯ istomot rokud Sigztul kads iks dadza ja ugob Mitiks ab tō ku sa keratokst pǟ gin Um jovist az saina pǟ l keratod A Void stalazod arro az saino ab sȭ ita Ma vagiz set kitob ku jovist tied saJa tikkiz ja tegiz um lagtod sin tōmi Siest mis sinnon tiemost ja mis sina void Az suggobod suodad ja revolutsijod Siz nustam sies paikal Pǟ do ka meg Az nai ikskord valdiz ka maddon tieb sillo iezo palabod silmad kus piegiltiz irm Siz gruma touvod mad andabod villo Ja kozzist pikstobod pimdod joud Ni idskubs himno meg lōlam ie pierro Siest meḑ i ta kaitsob ja sinda ka tōks Siest lōlam meg Julgizt ni velid tie juro Tauds sidams oppormiel porandoks Leb Valst aigastsada voilob se kangaz Musta ku loptomot mōilmaruim Kuns iebod pandokst kuoḑ od ja kuodad Taddon nagros muidlob kuolon pǟ lu Bibliografia EditarFanny de Sivers 2000 Parlons Live une langue de la Baltique Paris L Harmattan ISBN 2 7475 1337 8 en frances Paul Ariste 1981 Keelekontaktid Tallinn Valgus pt 2 6 Kolme laanemere keele haabumine lk 76 82 en estonio Lauri Kettunen 1999 Livisches Worterbuch mit grammatischer Einleitung Helsinki Finno Ugrian Society en aleman Referencias Editar Prueba Wikipedia en Idioma livonio en la Incubadora de Wikimedia Datos Q33698 Multimedia Livonian languageObtenido de https es wikipedia org w index php title Idioma livonio amp oldid 137004189 Alfabeto, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos